Učitelé a rodiče

Jak vypadá platební karta se dozvíš v pracovním listu 10 Platební karta.

Jak řešit úkol:

Přesuň do platební karty její náležitosti na správné místo.

Ukázka úlohy

Řešení úlohy

Řeš úlohy