Učitelé a rodiče

Jak řešit úkol:

Vylušti tajenku. Pro každý řádek křížovky máš jednu otázku. Odpověď zapiš po jednotlivých písmenkách do příslušného řádku. Po doplnění všech slov ti ve svislých barevných polích vyjde tajenka.

Ukázka úlohy

 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. ztráta schopnosti pracovat, vzniká po těžké nemoci nebo úrazu
 2. paní, která sedí na pokladně
 3. hodnota největší mince slovem
 4. smlouva, která stanovuje podmínky pojištění
 5. dokument s aktuálním kurzem zahraničních měn
 6. pojištění se uzavírá i když jedeme s rodiči na
 7. příjem před zdaněním
 8. naše nejmenší mince je

Řešení úlohy

 
 
 
 
 
 
 
1.
i
n
v
a
l
i
d
i
t
a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
p
o
k
l
a
d
n
í
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
p
a
d
e
s
á
t
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.
p
o
j
i
s
t
n
á
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.
k
u
r
z
o
v
n
í
 
l
í
s
t
e
k
 
 
 
6.
d
o
v
o
l
e
n
o
u
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.
h
r
u
b
á
 
m
z
d
a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.
k
o
r
u
n
a
 
 
 
 
 
 
 1. ztráta schopnosti pracovat, vzniká po těžké nemoci nebo úrazu
 2. paní, která sedí na pokladně
 3. hodnota největší mince slovem
 4. smlouva, která stanovuje podmínky pojištění
 5. dokument s aktuálním kurzem zahraničních měn
 6. pojištění se uzavírá i když jedeme s rodiči na
 7. příjem před zdaněním
 8. naše nejmenší mince je

Řeš úlohy