Učitelé a rodiče

Jak řešit úkol:

Vyřeš slovní úlohu. Můžeš použít kalkulačku.

Ukázka úlohy

Pan Novák našetřil 149 000 korun. Nebude je v následujícím roce potřebovat, a tak se rozhodl, že je uloží do banky na spořící účet s úrokovou mírou 5%.


Tvá odpověď:

Za rok bude mít________ korun
Z úroků získá________ korun

Řešení úlohy

Pan Novák našetřil 149 000 korun. Nebude je v následujícím roce potřebovat, a tak se rozhodl, že je uloží do banky na spořící účet s úrokovou mírou 5%.


Tvá odpověď:

Za rok bude mít156 450 korun
Z úroků získá7 450 korun

Řeš úlohy