Učitelé a rodiče

Cizí měna jsou peníze, které se používají v jiných zemích. Každá cizí měna má svou zkratku a jiný kurz, za který ji můžeme nakoupit.

Jak řešit úkol:

Vyber správné odpovědi. Pokud si nevíš rady, podívej se na internet.

Ukázka úlohy

ZeměMěna
Bulharsko
Švédsko
Vietnam
Island
Nový Zéland

Řešení úlohy

ZeměMěna
Bulharskolev
Švédskokoruna
Vietnamdong
Islandkoruna
Nový Zélanddolar

Řeš úlohy