Učitelé a rodiče

Staň se Youtuberem se Zlatkou

 1. Pořadatelem soutěže "Staň se Youtuberem se Zlatkou" je Raiffeisenbank a.s., se sídlem v Praze, ulice Hvězdova 1716/2b, PSČ: 140 78, IČ 49240901, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2051 (dále jen "Pořadatel").
 2. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, která akceptuje tato pravidla soutěže. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru k Pořadateli a společnostem, které se podílejí na přípravě a organizaci soutěže.
 3. Soutěžit je možné v období od 15. 9. 2021 do 25. 9. 2021 (poslední los, který bude zařazen do soutěže, může být zakoupen nejpozději 25. 9. 2021 ve 23:59:59). Soutěž probíhá na webové stránce neziskové organizace Matika.in na adrese https://www.zlatka.in/cs/soutez.php (dále jen "Webová stránka").
 4. Na Webové stránce je hraním her možné vydělávat zlatky. Účastníkem soutěže se osoba stane splněním následujících podmínek:
  1. Za vydělané zlatky v období konání soutěže zakoupí na Webové stránce los a zároveň
  2. je plně registrován na webové stránce Zlatka.in, tedy má vlastní přezdívku a nastavené heslo.
 5. Zapojením se do soutěže souhlasí účastníci s pravidly této soutěže. Každý účastník může zakoupit libovolný počet losů během doby konání soutěže. Každý účastník má však nárok pouze na jednu výhru.
 6. Pořadatel soutěže po skončení období k zakoupení losů uvedeného v článku 3. výše náhodně vylosuje ze všech losů zakoupených po dobu trvání soutěže a vyhovujících podmínkám uvedeným v bodě 3 hlavního výherce, který obdrží Profesionální set pro začínajícího youtubera a pět vedlejších výherců, kteří obdrží Sadu na natáčení videí na vlastní mobil.
 7. Výherce soutěže bude o výhře informován do 72 hodin od skončení soutěže pomocí chatu na webu Zlatka.in. Za účelem zaslání výhry bude výherce požádán o zaslání kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo). V případě, že je výherce mladší 15 let, je nutné dodat Pořadateli souhlas zákonného zástupce výherce se zpracováním osobních údajů, který bude výherci v případě výhry dodán. Pokud výherce nedodá potřebné údaje do 10 dnů od vyhlášení výsledků, výhra propadá a ztrácí na ni nárok.
 8. Výherci získávají výhry uvedené v bodě 6.
 9. Na výhru nevzniká právní nárok.
 10. V souvislosti s účastí v soutěži Pořadatel tímto informuje o zpracování osobních údajů účastníků soutěže. Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení výherce, u výherců též adresa a tel. číslo, a to za účelem předání výhry. Osobní údaje jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům Pořadatele v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, pouze však v rozsahu, který je nezbytný, a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření. Výše uvedené osobní údaje bude Správce uchovávat po dobu trvání soutěže, včetně vylosování výherce a předání výhry.
 11. Svou účastí v soutěži účastník soutěže souhlasí s tím, aby v případě jeho výhry Pořadatel za výše uvedenými účely shromažďoval, zpracovával a uchovával jeho osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, adresa a tel. číslo, a to za účelem předání výhry.
 12. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty soutěžící, kteří porušují pravidla, i při podezření na takové porušení. Rozhodnutí Pořadatele je konečné.
 13. Tato pravidla soutěže jsou dostupná online na webových stránkách Zlatka.in: https://www.zlatka.in/cs/soutez.php během soutěže a do 30 dní od konce soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla této soutěže, případně soutěž bez dalšího uvedení důvodu ukončit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.

V Praze dne 15. 9. 2021

Zpátky do soutěže