Učitelé a rodiče

Každý zaměstnanec má za odvedenou práci nárok na odměnu. Podle druhu zaměstnavatele je tato odměna nazvána.

 • Platem jsou odměňováni zaměstnanci státu, krajů, měst a obcí, jsou to učitelé, policie, vojsko, hasiči, lékaři, zdravotní sestry a další.
 • Mzdou jsou pak odměňováni všichni ostatní, tedy zaměstnanci v soukromém sektoru.

V novém zaměstnání obdrží zaměstnanec platový/mzdový výměr. Je to dokument, kde je specifikována konkrétní výše mzdy, dovolené, výše dalších prémií, datum výplaty atd.

S každou mzdou obdrží zaměstnanci takzvanou výplatní pásku, kde jsou všechny potřebné údaje ohledně mzdy a dovolené, které se váží k aktuálně uplynulému měsíci.

Výplatní páska může mít různou podobu podle účetního systému, který používá zaměstnavatel.

Prohlédni si jeden konkrétní druh výplatní pásky a proklikej se vysvětleními konkrétních údajů.


 
Návrat do role Zaměstnanec »
 

 • Poměr: HPP - hlavní pracovní poměr
 • Období - za jaký měsíc je výplata vyplácena
 • ZP - zdravotní pojišťovna a její kód
 • Časový fond - předem stanoveno kolik hodin má zaměstnanec za měsíc odpracovat
 • Odpracované dny - kolik pracovních dnů náleží k uplynulému měsíci
 • Dovolená nárok - kolik dní dovolené může zaměstnavatel čerpat
 • Dovolená čerpání - kolik dní dovolené zaměstnanec čerpal
 • Mzdová složka - popis z čeho se mzda skládá
 • Stravenky - množství stravenek, na kolik má zaměstnanec nárok podle odpracovaných dní
 • Hrubý příjem - hrubá mzda stanovená pracovní smlouvou plus procenta za užívání služebního automobilu, je-li k dispozici
 • Sociální poj. firmy - částka, kterou za zaměstnance odvádí firma
 • Zdravotní poj. firmy - částka, kterou za zaměstnance odvádí firma
 • Sociální poj. zaměstnance - částka, kterou zaplatí zaměstnanec ze své hrubé mzdy
 • Zdravotní poj. zaměstnance - částka, kterou zaplatí zaměstnanec ze své hrubé mzdy
 • Superhrubá mzda - částka, která je součtem hrubého příjmu a sociálního a zdravotního pojištění, které platí firma/zaměstnavatel
 • Záloha na daň - částka ve výši 15% ze superhrubé mzdy
 • Hrubá mzda - mzda stanovená pracovní smlouvou
 • Slevy na dani - každý zaměstnanec má právo na slevy na dani. Od daně lze odečíst např. když má děti.
 • Čistá mzda - skutečná mzda po odečtení všech odvodů, kterou zaměstnanec obdrží