Čo utratím a dostanem

Ukážka úlohy

Riešenie úlohy

domov
domov

Čo utratím a dostanem
Čo utratím a dostanem

Počet úloh: