Čo utratím a dostanem

Ukážka úlohy

Riešenie úlohy

Domov
Domov

Čo utratím a dostanem
Čo utratím a dostanem

Počet úloh: