Učitelia a rodičia
Hrubá měsíční mzda:
Soustavně studující do 26 let: