Učitelia a rodičia

Na našich weboch získavaš pri správnom vyriešení úloh zlatky. Sú to mince, s ktorými môžeš ďalej hospodáriť. V peňaženke vidíš, koľko zlatiek máš k dispozícii.


Za zlatky môžeš nakupovať rôzné produkty, ktoré nájdeš v záložke Obchod. Po každom nákupe sa ti z peňaženky odčíta množstvo zlatiek, ktoré utratíš. Môžeš utratiť len toľko zlatiek, koľko máš v peňaženke.

Z0

Celkovo zarobené

Z-0

Celkovo minuté

Z0

V peňaženke

Ako získať zlatky

Za každú správne vyriešenú úlohu získaš rôzny počet zlatiek, podľa toho, na akom webe úlohu riešiš.

Matika.in Matika.in
Precvičme si matiku
Z+1
Gramar.in Gramar.in
Precvičme si gramatiku
Z+3
Zlatka.in Zlatka.in
Precvičme si financie
Z+2
Geograf.in Geograf.in
Precvičme si zemepis
Z+2
Historie.in Historie.in
Z+2