Učitelé a rodiče

V průběhu celého měsíce zaznamenávej příjmy a výdaje své rodiny. Pokus se je vždy zařadit do správné kategorie. Na konci měsíce uvidíš, zda tvoje rodina hospodaří s vyrovnaným, přebytkovým nebo schodkovým rozpočtem.

Záznam za měsíc

0

Výdaje celkem

0

Příjmy celkem

Pravidelné příjmy

 

Součet 0

Nepravidelné příjmy

 

Součet 0

Pevné výdaje

 

Součet 0

Kontrolovatelné výdaje

 

Součet 0

0

Výdaje celkem

0

Příjmy celkem