Učitelia a rodičia

V priebehu celého mesiaca zaznamenávaj príjmy a výdaje svojej rodiny. Pokús sa ich vždy zaradiť do správnej kategórie. Na konci mesiaca uvidíš, či tvoja rodina hospodarí s vyrovnaným, prebytkovým alebo schodkovým rozpočtom.

Záznam za mesiac

0 €

Výdaje celkom

0 €

Príjmy celkom

Pravidelné príjmy

 

Súčet 0 €

Nepravidelné príjmy

 

Súčet 0 €

Pevné výdaje

 

Súčet 0 €

Kontrolovateľné výdaje

 

Súčet 0 €

0 €

Výdaje celkom

0 €

Príjmy celkom