Učitelé a rodiče

Jak řešit úkol:

Vypočítej rodinný rozpočet. Můžeš použít kalkulačku.

Ukázka úlohy

Příjmy pravidelné

Mzda otec18 000
Mzda matka17 000
Příspěvek na bydlení3 000
Penze prarodič14 000
Přídavek na dítě800

Příjmy nepravidelné a jednorázové

Peněžitý dar5 000
Odměna v zaměstnání5 000
Příjmy celkem_______
 

Výdaje pevné

Náklady na provoz automobilu2 300
Splátka úvěru5 000
Kupony na MHD2 700
Nájem za byt12 000
Energie1 500

Výdaje kontrolovatelné a jednorázové

Dovolená15 000
Ostatní3 600
Nákup oblečení3 200
Jídlo6 000
Platba za telefon3 000
Drogerie1 400
Doprava5 600
Výdaje celkem_______
 
Měsíční úspora (přebytkový rozpočet)_______
Měsíční zadlužení (schodkový rozpočet)_______

Řešení úlohy

Příjmy pravidelné

Mzda otec18 000
Mzda matka17 000
Příspěvek na bydlení3 000
Penze prarodič14 000
Přídavek na dítě800

Příjmy nepravidelné a jednorázové

Peněžitý dar5 000
Odměna v zaměstnání5 000
Příjmy celkem62 800
 

Výdaje pevné

Náklady na provoz automobilu2 300
Splátka úvěru5 000
Kupony na MHD2 700
Nájem za byt12 000
Energie1 500

Výdaje kontrolovatelné a jednorázové

Dovolená15 000
Ostatní3 600
Nákup oblečení3 200
Jídlo6 000
Platba za telefon3 000
Drogerie1 400
Doprava5 600
Výdaje celkem61 300
 
Měsíční úspora (přebytkový rozpočet)1 500
Měsíční zadlužení (schodkový rozpočet)0

Řeš úlohy