Hádej slovo Hádej slovo

Ukázka úlohy

E
_
_
_
_
_
_
R

Řešení úlohy

E
X
E
K
U
T
O
R

domů
domů

Hádej slovo
Hádej slovo

Počet úloh: