Hádej slovo

Ukázka úlohy

Ú
_
_
_
_
_
A

Řešení úlohy

Ú
Č
T
E
N
K
A

domů
domů

Hádej slovo
Hádej slovo

Počet úloh: