Hádaj slovo

Ukážka úlohy

F
_
_
_
_
_
_
_
_
T

Riešenie úlohy

F
A
L
Z
I
F
I
K
Á
T

Domov
Domov

Hádaj slovo
Hádaj slovo

Počet úloh: