Učitelia a rodičia
aktivácia platobnej karty prebieha vložením karty do bankomatu a zadaním správneho čísla PIN, od tej chvíle je karta aktívna a je možné s ňou pohodlne platiť alebo vyberať peniaze v bankomatoch
banka inštitúcia, ktorá poskytuje finančné služby, zaoberá sa hlavne požičiavaním a ukladaním peňazí
bankomat zariadenie určené predovšetkým pre výber bankoviek, medzi jeho ďalšie funkcie patrí napr. zistenie zostatku na účte alebo dobitie kreditu mobilného telefónu
bankovky papierové platidlo s určitou hodnotou
bankový prevod najpohodlnejší a najrýchlejší spôsob prevodu peňazí z jedného bankového účtu na druhý bankový účet. Dnes prebieha väčšinou len prepísaním čiastok v počítačoch, môže prebiehať v rámci jednej banky aj medzi rôznymi bankami
bezhotovostné peniaze peniaze, ktoré sú uložené na bankovom účte
bezhotovostná platba platíme výdaje bez hotovosti, napríklad platba kartou alebo prevodom z účtu
bezkontaktná platba platba kartou, kedy kartu len priložíme k platobnému terminálu a platíme
bežný účet základný typ bankového účtu, určený ku každodennej potrebe
cena hodnota, za ktorú nakúpime tovar a služby
cenné papiere rôzne druhy investovania, rozdeľujú sa na majetkové, kedy si kupujeme priamo malý podiel na firme (akcie), alebo dlhové, ktoré sú vlastne formou pôžičky
číslo účtu špeciálne číslo, ktoré má každý účet jedinečné, vďaka nemu je s účtom spojený konkrétny klient
daň čiastka, ktorá je povinne odvádzaná štátu, jej výška je väčšinou stanovená v percentách, zdanené je takmer všetko: príjem, nákupy, tovar
debetná platobná karta karta, ktorou platíme len peniazmi, ktoré máme na účte
deflácia pokles cien na trhu, za rovnaké množstvo peňazí si nakúpime viac tovaru
devízy zahraničná mena v bezhotovostnej podobe (napr. prevody z účtu na účet v cudzej mene)
dlh peniaze, ktoré si požičiame, napríklad u banky, potom dlžíme
dlhová pasca situácia, kedy človek nie je schopný splácať peniaze, ktoré si požičal. Na splatenie jedného úveru si musí brať ďalší úver.
doklad o zaplatení účtenka alebo faktúra vystavená k zakúpenému výrobku
Euro mena Európskej únie, ktorá sa používa aj na Slovensku, skratka EUR
exekúcia úradné rozhodnutie o zabavení vecí v hodnote nesplateného dlhu
exekútor osoba, ktorá je poverená k zabaveniu majetku
finančný poradca osoba, ktorá má prehľad o finančných produktoch na trhu, poskytuje konzultácie a sprostredkováva zmluvy s finančnými inštitúciami
finančná rezerva zásoba peňazí, ktoré je možné čerpať, až bude potreba
fyzická osoba každý človek, ktorý má svoje práva a povinnosti, fyzická osoba sa stáva právne spôsobilou dovŕšením 18-tich rokov veku, potom môže uzavierať zmluvy, požičiavať si peniaze od banky atď.
hotovostné peniaze mince a bankovky
hrubá mzda príjem pred zdanením a zaplatením povinných poistení, hrubý príjem nedostávame, jeho výšku môžeme dohľadať na výplatnej páske, kde sú uvedené všetky zložky mzdy
hypotéka / hypotečný úver peniaze požičané bankou na kúpu domu alebo bytu
inflácia situácia, kedy ceny rastú a hodnota peňazí sa znižuje
internetové bankovníctvo nemusíme chodiť do banky a všetko je možné zariadiť pomocou internetu: prevody peňazí, platby, kontrola pohybu peňazí na účte atď.
invalidita strata schopnosti pracovať, vzniká po ťažkej nemoci alebo úrazu
investície druh sporenia, vloženie peňazí do akéhokoľvek majetku, napríklad do kúpy nehnuteľnosti
skratka pre Českú korunu
konsolidácia pôžičiek zlúčenie viacerých pôžičiek (možné mať pôžičky aj u viacerých inštitúcií) do jednej pôžičky
kreditná platobná karta karta, ktorá nám umožňuje platiť peniazmi, ktoré nemáme na účte, požičiavame si ich od banky
kúpna zmluva dohoda, ktorá zaväzuje nakupujúceho za tovar zaplatiť a predajcu dodať kvalitný tovar za predom známu cenu
kurz výška čiastky, za koľko eur je možné vymeniť jednotku inej meny (napr. 1€ za 25 Kč)
kurzový lístok dokument s aktuálnym kurzom zahraničných mien
leasing druh pôžičky, kedy si od spoločnosti danú vec len zapožičiavame a po splatení leasingu ju vrátime, alebo odkúpime za zostatkovú cenu
mena peniaze, ktoré sa používajú na území daného štátu
mikrotext okom neviditeľný text, ktorý je ochranným prvkom na bankovkách
mince kovové peniaze
mzda peniaze, ktoré dostávame ako odmenu za vykonanú prácu od zamestnávateľa
ponuka tovar a služby ponpkané na trhu za určitú cenu, ich druhy a množstvo určuje voľba zákazníka - dopyt
nájomné peniaze, ktoré platíme za zapožičanie, najčastejšie bytu
nebankové inštitúcie finančné inštitúcie, ktoré poskytujú úvery a pôžičky, nie sú to banky
obchodník človek, ktorý niečo predáva
odškodné jednorazová čiastka, ktorá je vyplatená poisťovňou, napr. po úraze
penále pokuta za to, že sme niečo nezaplatili včas napr. splátku úveru
penzijné pripoistenie druh sporenia, kam pravidelne každý mesiac vkladáme stanovenú čiastku. Doba vkladania je väčšinou stanovená na dobu, po ktorú má klient chodiť do zamestnania.
PIN číselný kód k platobnej karte, heslo, ktoré pozná len jej majiteľ (skratka vychádza z anglického: personal identification number)
platobná karta plastová karta s magnetickým prúžkom a čipom, umožňuje bezhotovostné platby v obchodoch alebo výbery z bankomatov
platobný terminál zariadenie, vďaka ktorému môžeme v obchode bezhotovostne nakupovať prostredníctvom platobnej karty
platobný rozkaz súdu rozhodnutie súdu, ktoré prikazuje zaplatiť úver, uhradiť pohľadávky veriteľovi
pohľadávka právo požadovať na dlžníkovi zaplatenie dlhu alebo splnenie sľubu či záväzku
poistenie služba poisťovne, ktorá chráni osoby a majetok
poistenec klient poisťovne, ktorý je poistený, je s ním uzavrená zmluva
poistiteľ organizácia, ktorá ťa poistí
poistné čiastka, ktorú poistenec pravidelne platí poisťovni
poistné plnenie pri vzniku poistnej udalosti - škody, poisťovňa vyplatí predom stanovené peniaze
poistná zmluva dohoda uzavretá v poisťovni, stanovuje podmienky poistenia
poistná udalosť škoda alebo udalosť, ktorá sa stala a na ktorú sa vzťahuje poistenie, napr. zlomenina pri úrazovom poistení
poisťovňa spoločnosť, u ktorej si môžeme zjednať poistenie
poplatky peniaze, ktoré platíme banke za služby, ktoré nám poskytuje
dopyt množstvo tovaru, ktoré sme ochotní za určitú cenu nakúpiť
povinné ručenie zo zákona povinné poistenie motorových vozidiel (bez povinného ručenia auto nesmie vyjsť, kontroluje polícia), sú z neho platené škody, ktoré spôsobí vodič vozidla
právnická osoba organizácia, najčastejšie firma, podnik alebo spolok, ktorá vystupuje na trhu. Môže uzavierať zmluvy, žiadať o úvery.
príjmy peniaze, ktoré získavame, napríklad výplatou
príkaz k úhrade pokyn, ktorý dávame banke, aby odoslala peniaze z účtu na iný účet
pôžička financie poskytnuté na prechodnú dobu, za pôžičku si banka účtuje úrok
reklamácia uplatnenie opravy alebo náhrady za vadu na výrobku, ktorý je v záručnej dobe
ročná miera inflácie porovnávanie cien v spotrebnom koši a stanovenie jeho zdraženia alebo zlacnenia v porovnaní s minulým rokom
rovnovážna cena ustálená cena pri vyrovnaní ponuky s dopytom
rozpočet zaznamenávanie príjmov a výdajov na určité časové obdobie či akciu
rozvaha dokument, v ktorom je kompletný prehľad majetku k určitému dňu
zmluva dvojstranná dohoda, môže mať písomnú či ústnu podobu
sociálne poistenie povinné poistenie, z ktorého štát vypláca sociálne dávky a dôchodky
splátka čiastka, ktorú pravidelne platíme inštitúcii, keď nám poskytne pôžičku
splátkový kalendár špeciálny kalendár, kde je určené, akú čiastku a kedy bude dlžník splácať, dokým nesplatí celý dlh
splátkový predaj predaj, kedy pri kúpe tovaru zaplatíme len malú časť ceny a tovar postupne splácame
sporiaci účet typ bankového účtu, ktorý nie je určený pre každodenné transakcie, má vyšší úrok, môžeme na ňom sporiť
spotrebiteľský úver úver na nákup tovaru, spravidla máva vysoký úrok
spotrebný kôš nákup stanoveného tovaru v danom období a jeho porovnávanie s obdobím predchádzajúcim, najčastejšie za kalendárny rok
štátna podpora štát každému sporiteľovi stavebného sporenia a penzijného pripoistenia pravidelne k nasporeným peniazom pridáva predom určenú čiastku
termínovaný vklad druh sporenia, vklad v banke, u ktorého je stanovená minimálna doba, po ktorú peniaze nemôžeme vybrať
trh miesto, kde dochádza ku výmene tovaru za peniaze
trhová cena čiastka, za ktorú sa na trhu predáva tovar a služby
trvalý príkaz príkaz banke, aby pravidelne (najčastejšie raz mesačne) previedla stanovenú čiastku na iný účet (napríklad nájom)
účet v banke služba banky, ktorá nám umožňuje uloženie peňazí
úrok čiastka, ktorú banka pridá klientovi k čiastke za uloženie peňazí
úroková miera o toľko sa navýši zapožičaná alebo vložená čiastka za stanovené obdobie v percentách
úver iný názov pre pôžičku
valuty zahraničná mana v hotovosti
veritelia tí, čo nám poskytli pôžičky (banka, nebankové inštitúcie, fyzická osoba)
vkladná knižka druh sporenia, kedy sa do banky prinesie hotovosť a jej výška sa zapíše do špeciálnej knižky
vodoznak špeciálny ochranný prvok na bankovkách
výdaje všetko, čo platíme
výpis z účtu pravidelný prehľad operácií, ktoré boli uskutočnené na našom účte, väčšinou ho dostaneme raz za mesiac
zákazník osoba, ktorá nakupuje tovar alebo služby
záruka predajca ručí za kvalitu a funkčnosť zakúpeného výrobku
záručná doba doba, po ktorú predávajúci ručí za funkčnosť výrobku, väčšinou 2 roky
zástavné právo vzniká u hypotečného úveru, kedy naša nehnuteľnosť v prípade neschopnosti platiť prepadne banke
zbožie predmety alebo služby určené k výmene na trhu
sprostredkovatelia finančných služieb osoby, ktoré predávajú už vytvorený finančný produkt zákazníkom
životné poistenie poistenie pre rôzne životné situácie - zaistenie staroby alebo rodiny v prípade úmrtia živiteľa rodiny