Učitelé a rodiče
aktivace platební karty probíhá vložením karty do bankomatu a zadáním správného čísla PIN, od té chvíle je karta aktivní a lze s ní pohodlně platit nebo vybírat peníze v bankomatech
banka instituce, která poskytuje finanční služby, zabývá se zejména půjčováním a ukládáním peněz
bankomat zařízení určené především pro výběr bankovek, mezi jeho další funkce patří např. zjištění zůstatku na našem účtě nebo dobití kreditu mobilního telefonu
bankovky papírové platidlo s určitou hodnotou
bankovní převod nejpohodlnější a nejrychlejší způsob placení mezi dvěma účty, dnes probíhá většinou pouze přepsáním částek v počítačích, může probíhat v rámci jedné banky i mezi různými bankami
bezhotovostní peníze peníze, které jsou uložené na účtě
bezhotovostní platba platíme výdaje bez hotovosti, například platba kartou nebo převodem z účtu
bezkontaktní platba platba kartou, kdy kartu pouze přiložíme k platebnímu terminálu
běžný účet základní typ bankovního účtu, určený k každodenní potřebě
cena hodnota, za kterou nakoupíme zboží a služby
cenné papíry různé druhy investování, rozdělují se na majetkové, kdy si kupujeme přímo malý podíl na firmě (akcie), nebo dluhové, které jsou vlastně formou půjčky
CZK zkratka pro Českou korunu užívaná mezinárodně
Česká národní banka hlavní banka v České republice, hlavním úkolem je zajistit stabilitu české koruny a přiměřenou míru inflace, užívaná zkratka je ČNB
číslo účtu speciální číslo, které má každý účet jedinečné, díky němu je s účtem spojen konkrétní klient
daň částka, která je povinně odváděna státu, její výše je většinou stanovena v procentech, zdaněno je téměř vše: příjem, nákupy, zboží
debetní platební karta karta, kterou platíme pouze penězi, které máme na účtě
deflace pokles cen na trhu, za stejné peníze si nakoupíme více zboží
devizy zahraniční měna v bezhotovostní podobě (např. převody z účtu na účet v cizí měně)
dluh peníze, které si půjčíme, například u banky, poté dlužíme
dluhová past situace, kdy člověk není schopen splácet peníze, které si půjčil, na splacení jednoho úvěru si musí brát další úvěr
doklad o zaplacení účtenka nebo faktura vystavená k zakoupenému výrobku
Euro zahraniční měna Evropské unie, zkratka EUR
exekuce úřední rozhodnutí o zabavení věcí v hodnotě nesplaceného dluhu
exekutor osoba, která je pověřená k zabavení majetku
finanční poradce osoba, která má přehled o finančních produktech na trhu, poskytuje konzultace a zprostředkovává smlouvy s institucemi
finanční rezerva zásoba peněz, které lze čerpat, až bude potřeba
fyzická osoba každý člověk, který má svá práva a povinnosti, fyzická osoba se stává právně způsobilou dovršením 18ti let věku, poté může uzavírat smlouvy, půjčovat si peníze od banky atd.
hotovostní peníze mince a bankovky
hrubá mzda příjem před zdaněním a zaplacením povinných pojištění, hrubý příjem nedostáváme, jeho výši můžeme dohledat na výplatní pásce, kde jsou uvedeny všechny složky mzdy
hypotéka / hypoteční úvěr peníze půjčené bankou na koupi domu nebo bytu
inflace situace, kdy ceny rostou a hodnota peněz se snižuje
internetové bankovnictví nemusíme chodit do banky a vše lze vyřídit pomocí internetu: převody peněz, platby, kontrolu pohybu peněz na účtu atd.
invalidita ztráta schopnosti pracovat, vzniká po těžké nemoci nebo úrazu
investice druh spoření, vložení peněz do jakéhokoliv majetku, například do koupě nemovitosti
zkratka pro Českou korunu
konsolidace půjček sloučení více půjček (možno mít půjčky i u více institucí) do jedné půjčky
kreditní platební karta karta, která nám umožňuje platit penězi, jež nemáme na účtě, půjčíme si je od banky
kupní smlouva dohoda, která zavazuje nakupujícího za zboží zaplatit a prodejci dodat kvalitní zboží za předem známou cenu
kurz výše částky, za kolik korun lze vyměnit jednotku jiné měny (např. 1€ za 25 Kč)
kurzovní lístek dokument s aktuálním kurzem zahraničních měn
leasing druh půjčky, kdy si od společnosti danou věc pouze zapůjčíme a teprve po splacení leasingu ji vrátíme nebo odkoupíme za zbytkovou cenu
měna peníze, které se používají na území daného státu
mikrotext okem neviditelný text, který je ochranným prvkem na bankovkách
mince kovové peníze
mzda peníze, které dostáváme jako odměnu za odvedenou práci od zaměstnavatele
nabídka zboží a služby nabízené na trhu za určitou cenu, jejich druhy a množství určuje volba zákazníka - poptávka
nájem peníze, které platíme za zapůjčení, nejčastěji bytu
nebankovní instituce poskytují úvěry a půjčky, nejsou to banky
obchodník člověk, který něco prodává
odškodné jednorázová částka, která je vyplacena pojišťovnou, např. po úrazu
penále pokuta za to, že jsme něco nezaplatili včas např. splátku úvěru
penzijní připojištění druh spoření, kam pravidelně každý měsíc vkládáme stanovenou částku. Doba vkládání je většinou stanovena na dobu, po kterou má klient chodit do zaměstnání.
PIN číselný kód k platební kartě, heslo, který zná jen její majitel (zkratka vychází z anglického: personal identification number)
platební karta plastová karta s magnetickým proužkem a čipem, umožňuje bezhotovostní platby v obchodech nebo výběry z bankomatů
platební terminál zařízení, díky němuž můžeme v obchodě bezhotovostně nakupovat prostřednictvím platební karty
platební rozkaz soudu rozhodnutí soudu, které přikazuje zaplatit úvěr, uhradit pohledávky věřiteli
pohledávka právo požadovat na dlužníkovi zaplacení dluhu nebo splnění slibu či závazku
pojištění služba pojišťovny, která chrání osoby a majetek
pojištěnec klient pojišťovny, který je pojištěn, je s ním uzavřena smlouva
pojistitel organizace, která tě pojistí
pojistné částka, kterou pojištěnec pravidelně platí pojišťovně
pojistné plnění při vzniku pojistné události - škody, pojišťovna vyplatí předem stanovené peníze
pojistná smlouva dohoda uzavřená v pojišťovně, stanovuje podmínky pojištění
pojistná událost škoda nebo událost, která se stala a na niž se vztahuje pojištění, např. zlomenina při úrazovém pojištění
pojišťovna společnost, u které si můžeme sjednat pojištění
poplatky peníze, které platíme bance za služby, které nám poskytuje
poptávka množství zboží, které jsme ochotni za určitou cenu nakoupit
povinné ručení ze zákona povinné pojištění motorových vozidel (bez povinného ručení auto nesmí vyjet, namátkově kontroluje policie), jsou z něho placeny škody, které způsobí řidič vozidla
právnická osoba organizace, nejčastěji firma, podnik nebo spolek, která na trhu vystupuje. Může uzavírat smlouvy, žádat o úvěry.
příjmy peníze, které získáváme, například výplata
příkaz k úhradě pokyn, který dáváme bance, aby odeslala peníze z účtu na jiný účet
půjčka finance poskytnuté na přechodnou dobu, za půjčku si banka účtuje úrok
reklamace uplatňování opravy nebo náhrady za vadu na výrobku, který je v záruční době
roční míra inflace porovnávání cen ve spotřebním koši a stanovení jeho zdražení nebo zlevnění v porovnání s minulým rokem
rovnovážná cena ustálená cena při vyrovnání nabídky s poptávkou
rozpočet zaznamenávání příjmů a výdajů na určité časové období či akci
rozvaha dokument, ve kterém je kompletní přehled majetku k určitému dni
smlouva dvoustranná dohoda, může mít písemnou či ústní podobu
sociální pojištění povinné pojištění, ze kterého stát vyplácí sociální dávky a důchody
splátka částka, kterou pravidelně platíme instituci, když nám poskytne půjčku
splátkový kalendář speciální kalendář, kde je určeno, jakou částku a kdy bude dlužník splácet, dokud nesplatí celý dluh
splátkový prodej prodej, kdy při koupi zboží zaplatíme pouze malou část ceny a zboží postupně splácíme
spořící účet typ bankovního účtu, který není určen pro každodenní transakce, má vyšší úrok, můžeme na něm spořit
spotřebitelský úvěr úvěr na nákup zboží, zpravidla mívá vysoký úrok
spotřební koš nákup stanoveného zboží v daném období a jeho porovnávání s obdobím předchozím, nejčastěji za kalendářní rok
státní podpora stát každému střadateli stavebního spoření a penzijního připojištění pravidelně k naspořeným penězům přidává předem určenou částku
termínovaný vklad druh spoření, bankovní vklad, u kterého je stanovena minimální doba, po kterou peníze nemůžeme vybrat
trh místo, kde dochází ke směně zboží za peníze
tržní cena částka, za kterou se na trhu prodává zboží a služby
trvalý příkaz příkaz bance, aby pravidelně (nejčastěji jednou měsíčně) převedla stanovenou částku na jiný účet (například nájem)
účet v bance služba banky, která nám umožňuje uložení peněz
úrok částka, kterou banka přidá klientovi k částce za uložení peněz
úroková míra o tolik se navýší zapůjčená nebo vložená částka za stanovené období v procentech
úvěr jiný název pro půjčku
valuty zahraniční měna v hotovosti
věřitelé ti, co nám poskytli půjčky (banka, nebankovní instituce, fyzická osoba)
vkladní knížka druh spoření, kdy se do banky přinese hotovost a její výše se zapíše do speciální knížky
vodoznak speciální ochranný prvek na bankovkách
výdaje všechno, co platíme
výpis z účtu pravidelný přehled operací, které byly prováděny na našem účtě, většinou ho obdržíme jednou za měsíc
zákazník osoba, která nakupuje zboží nebo služby
záruka prodejce ručí za kvalitu a funkčnost zakoupeného výrobku
záruční doba doba, po kterou prodávající ručí za funkčnost výrobku, většinou 2 roky
zástavní právo vzniká u hypotečního úvěru, kdy naše nemovitost v případě neschopnosti platit propadne bance
zboží předměty nebo služby určené ke směně na trhu
zprostředkovatelé finančních služeb osoby, které prodávají již vytvořený finanční produkt zákazníkům
životní pojištění pojištění pro různé životní situace - zajištění stáří nebo rodiny v případě úmrtí živitele rodiny