Učitelé a rodiče

Řeš úlohy


Typ úlohy:

Všechny úlohy


Jak řešit úkol:

Herní plán představuje kalendářní měsíc. Každé políčko je očíslováno a znázorňuje jeden den. Jsi správce peněz v čtyřčlenné domácnosti, která má příjmy a výdaje. Jaké to jsou, se dozvíš z kartiček. Na začátku měsíce dostaneš k dispozici určitou částku, se kterou budeš hospodařit.

Tvým úkolem je úspěšně projít celým měsícem tak, aby ti vystačily peníze.


  1. Hra začíná první den v měsíci.
  2. Na kartičce ke každému dni zjistíš, kolik Kč jsi měl ten den příjem nebo výdaj.
  3. Poté se ti přičtou nebo odečtou peníze. Může se ale stát i to, že se tvůj zůstatek nezmění.
  4. Posuneš se na další políčko a situace se opakuje.
  5. Políčka se, stejně jako dny v měsíci, nepřeskakují. Musíš projít všechna.
  6. Pokud se ti podaří vystačit s penězi až do konce měsíce, hra končí a vyhrál jsi. Hra ale může skončit i dříve, v případě, že ti peníze dojdou již v průběhu měsíce.

Hra Měsíční rozpočet