Učitelia a rodičia

Rieš úlohy


Typ úlohy:

Všetky úlohy


Ako riešiť úlohu:

Herný plán predstavuje kalendárny mesiac. Každé políčko je očíslované a znázorňuje jeden deň. Si správcom peňazí v štvorčlennej domácnosti, ktorá má príjmy a výdaje. Aké to sú, sa dozvieš z kartičiek. Na začiatku mesiaca dostaneš k dispozícii určitú čiastku, s ktorou budeš hospodáriť.

Tvojou úlohou je úspešne prejsť celým mesiacom tak, aby ti vystačili peniaze.


  1. Hra začína prvým dňom v mesiaci.
  2. Na kartičke ku každému dňu zistíš, koľko eur si mal v ten deň príjem alebo výdaj.
  3. Potom sa ti pričítajú alebo odčítajú peniaze. Môže sa ale stať aj to, že sa tvoj zostatok nezmení.
  4. Posunieš sa na ďalšie políčko a situácia sa opakuje.
  5. Políčka sa, rovnako ako dni v mesiaci, nepreskakujú. Musíš prejsť všetky políčka.
  6. Ak sa ti podarí vystačiť s peniazmi až do konca mesiaca, hra končí a vyhral si. Hra ale môže skončiť aj skôr v prípade, že všetky peniaze minieš v priebehu mesiaca.

Hra Mesačný rozpočet