Sestav si svůj životopis

Vyplň životopis dle návodů a tipů.

Při vyplňování uveď vždy jen pravdivé informace, které jsou ověřitelné.

Životopis by měl:

  1. zaujmout
  2. být jasný
  3. být informativní
  4. být bez překlepů a gramatických chyb
  5. být upravován pro konkrétní pozici
  6. být seřazen od nejaktuálnějších informací po nejstarší