Učitelia a rodičia

Životopis je dokument, ktorý obsahuje základné informácie o Tebe, Tvojom vzdelaní, pracovných skúsenostiach a ďalších zručnostiach.

Pred odoslaním životopisu je dobré ho nechať prečítať pár ľuďom, vypočuť si ich pripomienky a prípadne ho zrevidovať.

Pri medzinárodných firmách je často požadovaný životopis v cudzom jazyku, väčšinou v angličtine. Aj tento životopis je dôležité nechať niekým skontrolovať a prípadne opraviť.

Priamo v životopise sa väčšinou uvádza e-mail. Dôležité je uvedomiť si, či je tvoja e-mailová adresa vhodná k tomu oslovovať zamestnávateľa. Pokiaľ máš adresu napr. zamilovanykocurik@gmail.com, odporúčam ti založiť si nejakú "inteligentnejšiu" adresu.

Vyplň životopis podľa návodov a tipov.

Pri vyplňovaní uveď vždy len pravdivé informácie, ktoré sú overiteľné.

Životopis by mal:

 1. zaujať
 2. byť jasný
 3. byť informatívny
 4. byť bez preklepov a gramatických chýb
 5. byť upravený pre konkrétnu pozíciu
 6. byť zoradený od nejaktuálnejších informácií po najstaršie

Základné údaje

Vzdelanie

Prax

Ak máš nejakú doložiteľnú prax, môžeš ju sem uviesť. Môžu to byť absolvované brigády, stáže. Odporúčame uvádzať len také, ktoré súvisia so zameraním zamestnania, o ktoré sa uchádzaš. Ak teda hľadáš prácu ako programátor, pravdepodobne nebude budúceho zamestnávateľa zaujímať, že si bol na brigáde v obchode s potravinami.

Jazyky

Napíš, o aký jazyk sa jedná. Napíš, aká je tvoja úroveň. Možno uviesť slovne napr. Pokročilý, začiatočník alebo klasifikáciou:

 • A1 - slabšia pasívna znalosť cudzieho jazyka,
 • A2 - pasívna znalosť cudzieho jazyka,
 • B1 - znalosť cudzieho jazyka na komunikatívnej úrovni,
 • B2 - znalosť cudzieho jazyka na dobrej komunikatívnej úrovni,
 • C1 - veľmi dobrá znalosť cudzieho jazyka,
 • C2 - výborná znalosť cudzieho jazyka.

Zručnosti

 • Medzi zručnosti môže patriť vodičské oprávnenie, uvádza sa jeho typ, napr. B1 (osobné automobily).
 • Digitálne zručnosti - práca s počítačom. Tu uveď konkrétne program a úroveň zručnosti, napr. MS Office - užívateľsky.
 • Rôzne absolvované kurzy, ktoré možno využiť v zamestnaní.
 • Možno uviesť úroveň komunikačných zručností, kde môžeš "vypichnúť" akúkoľvek dobrovoľnícku činnosť. Napríklad, ak si viedol skautský oddiel môžeš napísať: Dobré organizačné schopnosti získané pri organizovaní skautských táborov a dorozumievacie schopnosti pri komunikácii s rodičmi skautov.

Návrat do role Zamestnanec