Učitelé a rodiče
Přihlášení Registrace Zapomenuté heslo Funkce Scénáře do školy Scénáře na doma

Scénáře do školy

Žáci mohou s webem pracovat samostatně dle svých zájmů a preferencí. Pro rozšíření nabízíme vyučujícím postupy, jak lze s webem www.zlatka.in dále pracovat při výuce.

Scénář č. 1: Žák si volí úkoly samostatně

Určení: pro celou třídu

Podmínka: Nutnost přítomnosti počítačů či tabletů přímo v učebně.

 1. Přihlášení žáka pod svým jménem.
  Pokud chcete, aby měli vaši žáci přístup ke svému profilu, na němž mohou sledovat své úspěchy, pomozte jim zvolit originální přihlašovací jméno.
  Doporučujeme kombinaci jméno/příjmení/číslo.
  Například: HonzaNovotny101
 2. Každý žák si určí obtížnost dle své věkové kategorie. Na výběr má mezi I.stupněm, II. stupněm a střední školou.
 3. Žák si zvolí libovolný úkol/hru/aplikaci.
 4. Žáci řeší úkoly dle svých individuálních schopností (učitel může stanovit čas řešení, minimální počet vyřešených úkolů atd.).
 5. Sebereflexe žáka v sekci Moje výsledky.
 6. Kontrola vyučujícím v učitelské zóně, případně přímo u žáka na počítači v sekci Moje výsledky.
 7. Doporučení pro řešení dalších úkolů. Toto doporučení vidí žák ve svém profilu.

Scénář č. 2: Učitel stanoví stejné zadání pro všechny žáky

Určení: pro celou třídu

Podmínka: Nutnost přítomnosti počítačů či tabletů přímo v učebně.

 1. Přihlášení žáka pod svým jménem.
  Pokud chcete, aby měli vaši žáci přístup ke svému profilu, na němž mohou sledovat své úspěchy, pomozte jim zvolit originální přihlašovací jméno.
  Doporučujeme kombinaci jméno/příjmení/číslo.
  Například: HonzaNovotny101
 2. Každý žák si určí obtížnost dle své věkové kategorie. Má na výběr mezi I.stupněm, II. stupněm a střední školou.
 3. Společné stanovení oblasti řešení úkolů učitelem. Celá skupina řeší úkoly z jedné kategorie. Lze předdefinovat i množství úkolů, které je pro danou práci závazné.
 4. Žáci řeší úkoly dle svých individuálních schopností.
 5. Sebereflexe žáka v sekci Moje výsledky.
 6. Kontrola vyučujícím v učitelské zóně, případně přímo u žáka na počítači v sekci Moje výsledky.
 7. Doporučení pro řešení dalších úkolů. Toto doporučení vidí žák ve svém profilu.

Scénář č. 3: Učitel stanoví zadání pro každého žáka individuálně

Určení: pro celou třídu

Podmínka: Nutnost přítomnosti počítačů či tabletů přímo v učebně.

 1. Přihlášení žáka pod svým jménem.
  Pokud chcete, aby měli vaši žáci přístup ke svému profilu, na němž mohou sledovat své úspěchy, pomozte jim zvolit originální přihlašovací jméno.
  Doporučujeme kombinaci jméno/příjmení/číslo.
  Například: HonzaNovotny101
 2. Každý žák si určí obtížnost dle své věkové kategorie. Má na výběr mezi I.stupněm, II. stupněm a střední školou.
 3. Stanovení rozsahu úkolů učitelem dle individuálního pokroku žáka, který učitel zaznamenal.
 4. Žáci řeší učitelem zadané druhy úkolů dle svých individuálních schopností.
 5. Sebereflexe žáka v sekci Moje výsledky.
 6. Kontrola vyučujícím v učitelské zóně, případně přímo u žáka na počítači v sekci Moje výsledky.
 7. Doporučení pro řešení dalších úkolů. Toto doporučení vidí žák ve svém profilu.

Scénář č. 4: Výběr úkolů na základě sebereflexe žáka

Určení: pro celou třídu

Podmínka: Nutnost přítomnosti počítačů či tabletů přímo v učebně.

 1. Před zapnutím webového rozhraní s dětmi provést na základě vyřešených úkolů a výsledků testů sebereflexi. Např. "Formou smajlíků zakresli k jednotlivým tématům, jak si myslíš, že ti jdou." S takto zakresleným sebehodnocením žák přistoupí k řešení úkolů.
 2. Přihlášení žáka pod svým jménem.
  Pokud chcete, aby měli vaši žáci přístup ke svému profilu, na němž mohou sledovat své úspěchy, pomozte jim zvolit originální přihlašovací jméno.
  Doporučujeme kombinaci jméno/příjmení/číslo.
  Například: HonzaNovotny101
 3. Každý žák si určí obtížnost dle své věkové kategorie. Má na výběr mezi I.stupněm, II. stupněm a střední školou.
 4. Volba úkolu vyplývajícího z předchozí sebereflexe.
 5. Žáci řeší úkoly dle svých individuálních schopností.
 6. Sebereflexe žáka v sekci Moje výsledky.
 7. Kontrola vyučujícím v učitelské zóně, případně přímo u žáka na počítači v sekci Moje výsledky.
 8. Doporučení pro řešení dalších úkolů. Toto doporučení vidí žák ve svém profilu.

Scénář č. 5: Výběr úkolů ve dvojici žáků na základě sebereflexe

Určení: pro celou třídu

Podmínka: Nutnost přítomnosti počítačů či tabletů přímo v učebně.

V této variantě pracují na jednom PC/tabletu společně dva žáci. Tuto formu lze provést bez přihlašování žáků, jen je nutné počítat s tím, že nebude zaznamenáno množství a správnost řešených úkolů v konkrétním profilu.

 1. Dvojice žáků si z předchozí práce v hodinách stanoví, co kterému dělá obtíže.
 2. Přihlášení jednoho z žáků pod jeho jménem (není nutné).
 3. Žák si určí obtížnost dle své věkové kategorie. Má na výběr mezi I.stupněm, II. stupněm a střední školou.
 4. Žák si zvolí úkol vyplývajícího z předchozího rozhovoru.
 5. Řešení úkolů. Každý nejdříve řeší úkoly individuálně, může se obrátit ke spolužákovi pro radu.
 6. Sebereflexe žáka v sekci Moje výsledky.
 7. Po vyřešení domluveného množství úkolů se dvojice vymění a pokračuje v řešení.
 8. Sebereflexe žáka v sekci Moje výsledky.

Žáci mohou řešit úkoly i společně, bez přihlašování a střídání se u zařízení.

Scénář č. 6: Test

Určení: pro celou třídu

Podmínka: Nutnost přítomnosti počítačů či tabletů přímo v učebně.

 1. Přihlášení žáka pod svým jménem.
  Pokud chcete, aby měli vaši žáci přístup ke svému profilu, na němž mohou sledovat své úspěchy, pomozte jim zvolit originální přihlašovací jméno.
  Doporučujeme kombinaci jméno/příjmení/číslo.
  Například: HonzaNovotny101
 2. Každý žák si určí obtížnost dle své věkové kategorie. Má na výběr mezi I.stupněm, II. stupněm a střední školou.
 3. Předdefinování testu dle pokynů vyučujícího (v sekci testy lze volit ročník a množství úkolů).
 4. Žáci řeší úkoly zadané učitelem dle svých individuálních schopností.
 5. Sebereflexe žáka v sekci Moje výsledky.
 6. Kontrola vyučujícím v učitelské zóně, případně přímo u žáka na počítači v sekci Moje výsledky.
 7. Doporučení pro řešení dalších úkolů. Toto doporučení vidí žák ve svém profilu.

Scénář č. 7: Úkoly pro skupinu žáků

Určení: pro skupinu žáků (volba skupiny dle potřeby)

Podmínka: Nutnost přítomnosti počítačů či tabletů přímo v učebně.

Možnost využít asistenta pedagoga pro rozdělení skupin mezi vyučujícího a asistenta, asistent si skupinu odvede do PC učebny.

S druhou částí žáků pracuje vyučující v běžném režimu.

 1. Výběr dětí, které budou řešit úkoly na webovém rozhraní.
 2. Přihlášení žáka pod svým jménem.
  Pokud chcete, aby měli vaši žáci přístup ke svému profilu, na němž mohou sledovat své úspěchy, pomozte jim zvolit originální přihlašovací jméno.
  Doporučujeme kombinaci jméno/příjmení/číslo.
  Například: HonzaNovotny101
 3. Každý žák si určí obtížnost dle své věkové kategorie. Má na výběr mezi I.stupněm, II. stupněm a střední školou.
 4. Žáci řeší učitelem zadané druhy úkolů dle svých individuálních schopností. (Možnost využít scénářů č. 1-4)
 5. Sebereflexe žáka v sekci Moje výsledky.
 6. Kontrola vyučujícím v učitelské zóně, případně přímo u žáka na počítači v sekci Moje výsledky.
 7. Doporučení pro řešení dalších úkolů. Toto doporučení vidí žák ve svém profilu.

Scénář č. 8: Papírový pracovní list

Určení: pro celou třídu

U tohoto scénáře není nutné využití počítačů/tabletů. Jedná se o možnost tisku předdefinovaných úkolů vyučujícím.

 1. Volba sekce Konfigurátor tisku.
 2. Volba ročníku.
 3. Volba typu a množství jednotlivých úkolů pro papírovou verzi pracovního listu.
 4. Pomocí zkratky Ctrl+P poslat výstup na tiskárnu a tím vytvořit papírové pracovní listy.
 5. Řešení pracovního listu žáky.
 6. Kontrola vyučujícím, případně žáky navzájem.

Scénář č. 9: Střídání různých fází řešení úkolů

Určení: pro celou třídu

Podmínka: Nutnost přítomnosti počítačů či tabletů přímo v učebně.

 1. Přihlášení žáka pod svým jménem.
  Pokud chcete, aby měli vaši žáci přístup ke svému profilu, na němž mohou sledovat své úspěchy, pomozte jim zvolit originální přihlašovací jméno.
  Doporučujeme kombinaci jméno/příjmení/číslo.
  Například: HonzaNovotny101
 2. Každý žák si určí obtížnost dle své věkové kategorie. Na výběr má mezi I.stupněm, II. stupněm a střední školou.
 3. Učitel žákům zvolí úkoly k řešení.
 4. Všichni žáci řeší úkoly během stanovené doby (lze stanovit i počet úkolů k řešení).
 5. Po uplynutí doby mají žáci stanovený čas (počet úkolů), po který si mohou sami vybírat úkoly k řešení dle vlastních preferencí.
 6. Tyto fáze lze v rámci vyučovací hodiny vystřídat několikrát.
 7. Sebereflexe žáka v sekci Moje výsledky.
 8. Kontrola vyučujícím v učitelské zóně, případně přímo u žáka na počítači v sekci Moje výsledky.
 9. Doporučení pro řešení dalších úkolů. Toto doporučení vidí žák ve svém profilu.

Pozn: V tomto případě může učitel také zvolit prostředí každému žákovi dle jeho individuálních potřeb. Vhodné je také užití zvukového upozornění na uplynutí stanoveného času.

Na závěr každého scénáře lze zařadit nejen kontrolu od vyučujícího, ale i společnou ústní reflexi toho, jak se komu řešení dařilo. Žáci mohou své úspěchy či neúspěchy komentovat navzájem.

Doporučujeme také z hlediska motivace na posledních pár minut zařadit možnost volného řešení úkolů dle vlastního výběru.