Učitelé a rodiče
Přihlášení Registrace Zapomenuté heslo Funkce Scénáře do školy Scénáře na doma

Funkce pro učitele a rodiče

Na naší webové stránce se děti dozví informace o finanční gramotnosti, která je nedílnou součástí výuky ve školách. Tyto dovednosti zde pak také prakticky a zábavnou formou procvičují.

A jaké jsou výhody pro vás? Můžete mimo jiné sledovat pokroky dětí a žáků, získáte přehledné statistiky jednotlivých žáků a různá doporučení pro další řešení úkolů.

Ať už jste rodič nebo učitel, pojďte prozkoumat všechny funkce, které vám zóna nabízí.

Jak vytvořit vlastní třídu?

Abyste mohli efektivně pracovat s webem a sledovat vše, co je zmíněno v úvodu, vytvořte si svou vlastní třídu následujícím způsobem.

Registrujte se jako nový učitel nebo rodič.

Pokud již máte registraci hotovou, přihlaste se do svého profilu.

Vyplňte potřebné údaje a zvolte si kód třídy. Ten může být jakýkoliv. Důležité je, aby byl unikátní.

Nyní je třída založena.

V případě, že jste rodič, postupujte stejným způsobem. Pro vás bude třídou vaše rodina, do které v následujících krocích přidáte své děti.

Jak přidat žáky do třídy?

Přehledně sledovat pokroky svých žáků můžete po jejich přidání do již vzniklé třídy. Abyste je do ní mohli přidat, je nutné, aby měli vytvořené své profily. Jedná se o jednoduchý krok, ve kterém se na web přihlásí následujícím způsobem.

Přihlášení žáka.

Pro přihlašovací jméno doporučujeme kombinaci jméno/příjmení/číslo. Například: HonzaNovotny101

Po každém dalším přihlášení se žákovi automaticky zaznamenávají všechny vyřešené úkoly do jeho profilu.

Po vytvoření profilu v záložce Moje třídy zadá žák unikátní kód třídy, který mu sdělíte.

Zadáním kódu se žák připojí k vaší třídě a jeho jméno se objeví v seznamu konkrétní třídy ve vašem profilu.

Náš tip: Mladším žákům může přihlašovací jména vytvořit učitel (postupuje stejně jako by byl žákem). Následně je sám přiřadí ke konkrétní třídě zadáním unikátního kódu v jejich profilu. Žákům pak jejich přihlašovací jména pouze řekne, aby se jimi mohli do zlatka.in přihlásit. Tím odpadnou případné komplikace při připojování žáků ke třídě.

V případě, že jste rodič, postupujte stejným způsobem. Do vytvořené třídy si přiřaďte své děti.

Jaké jsou možnosti učitelsko-rodičovské zóny?

Založený profil vám umožní spravovat své třídy a žáky.

Třídy/skupiny můžete zakládat i mazat dle vlastní potřeby. Stejně tak je to i se žáky, které můžete do tříd přidávat, případně je z nich vyřazovat.

V rámci svého profilu můžete se žáky komunikovat prostřednictvím zpráv a využívat inspiraci pro práci s webem z navržených scénářů do školy nebo scénářů na doma.

Učitelům nabízí možnost zjednodušit zadávání domácích úkolů. Je možné zadat domácí úkol společný pro všechny žáky nebo pro každého individuálně. Systém úkoly vyhodnotí a vy už se jen podíváte, jak žákům řešení šlo.

Stejné možnosti využíváte, i pokud jste rodičem.

Co v učitelsko-rodičovské zóně najdete?

Učitelé i rodiče mají možnost v zóně sledovat mnoho statistik a parametrů svých dětí a žáků.

Statistika, kolik úkolů žák vyřešil správně v rámci jednotlivých typů úkolů

U každého žáka naleznete přehledně graficky zpracované počty vyřešených úkolů. Množství správných řešení je znázorněno spektrem barev od zelené (více správných řešení než ostatní) po červenou (méně správných řešení než ostatní). Znázornění je pouze orientační, teprve po rozkliknutí profilů naleznete úkoly a jejich řešení konkrétním žákem.

Procentuální úspěšnost žáků u jednotlivých typů úkolů

Obdobně jako u předchozí statistiky vidíte dle barevného spektra i procentuální úspěšnost, která vám může pomoci mimo jiné při hodnocení žáků.

Doporučení, co zopakovat

Na základě třídních/skupinových statistik systém zjistí, ve kterých úkolech žáci nejčastěji chybují, a poskytne doporučení k procvičení a opakování konkrétních typů úkolů. Toto doporučení mají k nahlédnutí také žáci přímo ve svých profilech, slouží tedy jako důležitá složka sebereflexe.

Aktuální přehled řešených úkolů

Pomocníkem pro práci ve vyučovací hodině je přehled úkolů, které žáci právě řeší. Učitel má okamžitý přehled, kdo na čem pracuje a s jakým výsledkem. Komu se nedaří, na toho se učitel může zaměřit a poskytnout mu zpětnou vazbu nebo pomoc při řešení.

Množství celkově vyřešených úkolů za zvolené časové období

Z hlediska dlouhodobého sledování vývoje žáků je v zóně k dispozici celkové množství řešených úkolů za uplynulé období. V množství řešených úkolů jsou barevně odlišeny správně a nesprávně vyřešené úkoly.

Konfigurátor tisku

Může se stát, že budete chtít s žáky pracovat bez počítačů/ tabletů, abyste měli pro hodnocení i nějaký “papírový” podklad. Pro tento případ je možné všechny úkoly vytisknout, aby je žáci mohli řešit písemně. Tuto možnost využívají učitelé především u pracovních listů. Záleží jen na vás, kolik a jaké typy úkolů zařadíte do tisku. Návod, jak úlohy tisknout, si přečtěte zde.